Ayetel Kürsi

Dualar

Kategori » Dualar

Ayetel Kürsi Duası

 

Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i Kerimedir ve çok derin anlamlar taşır. Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd’i (RA) çağırarak yazdırmıştır.

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU

Çok önemlidir yazıyı sonuna kadar okuyunuz

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, 
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, 
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

büyü nasıl yapılır

büyü nasıl yapılır

vakıa suresi

313 ayetel kürsi duası

cinler

cinler

AYETEL KÜRSİ DUASI MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, 
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. 
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

AYETEL KÜRSİ DİNLE

DİĞER ÖNEMLİ SURELER

İhlas SuresiFelak Nas
Duha SuresiAmenerrasulü
Fatiha SuresiAllahümme salli
Kunut DualarıRabbena Duaları
Ettehiyyatü DuasıSübhaneke Duası
 

ÂYETÜ’L-KÜRSÎ’NİN İNİŞ SEBEBİ

ALLAH’a olan inanç ve ibadet yerine putlara tapmaya başlayan müşrikler, ALLAH Teâlâ’ya inandıklarını söyledikleri halde Putlardan medet umup kendilerine şefaatçi olacaklarını düşünerek, ALLAH Teâlâ’nın Tanrılık sıfatlarını inkar etmeye başlarlar.

Mekke döneminde ALLAH’a olan inancı ispatlayan âyetler inmiş olsada, Medine döneminin hemen başlarında ALLAH Teâlâ’ya inancı doğru bir şekilde bildirmek ve Mekke döneminde inen âyetleri destekleyip özetlemek adına Âyetü’l-Kürsî indirilmiştir.

putlar

AYETEL KÜRSÎ İNDİĞİNDE YAŞANAN İLGİNÇ OLAYLAR

Ayet-el Kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş, başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.

Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis’in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.

Ayet-el Kûrsi’de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime’de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde ALLAH’u Teâlâ’nın ismi geçmektedir.

Yatmadan okuyana ALLAH’u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

HAYRETE DÜŞECEĞİNİZ 50 AYETEL KÜRSİ FAZİLETİ

Duaların kabul olması için

1- Ayetel Kürsi durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabikiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir. Cesareti artar.

2- Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. istediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez. Peygamber Efendimiz in S.A.V. isimleri sayısınca 201 defa okursa dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez.

3- Ayetel Kürside 34 ilahi isim vardır. 17 açık olarak, 17 de kapalı olarak. Aynı zamanda 17 mim harfi, 17 de vav harfi vardır. Allah'ın en büyük ismi Ayetel Kürside mevcuttur. Bu yüzden Ayetel Kürsi ile dua edilirse kabul görür.

4- Bir hacet ve arzunun olması için okumak, o işin olmasına vesiledir. Bu ayeti okumaya devam eden devamı nispetinde fayda görür.

6- 170 defa okuyana Allah her işinde yardımcı olur. Zorluk çekmez. üzüntü ve kederden uzak olur. Rızkı genişler. Arzularına ve isteklerine kavuşur.

7- 170 defa okumaya devam eden; hapisteyse hapisten kurtulur. Borçlu ise borcunu ödeme imkanı bulur. Rızık isterse, geniş bir nimete erişir. Bu sayıda her farz namazının ardından okumaya devam ederse isteğine, arzusuna çabuk kavuşur. Gece kıbleye yönelip okuduğunda da aynı şekilde istekleri kabul görür.

8- Günde 50 defa okunursa, okuyan şeytandan korunur.ihtiyacı ve isteği olan 170 Ayetel Kürsiyi okuduktan sonra 3000 defa Ya Kafi, Ya gani, Ya Fettah, Ya Rezzak isimlerini zikredip, ihtiyacını Allah'dan isterse isteği kabul olur.

9- Müşteri saatinde okursa dert ve kederi dağılır. Tüm kötülüklerden korunur. Hapisten kurtulmaya sebeb olur.

10- Bir dileği olan gece yarısından sonra, abdestli olarak, kıbleye yönelip, 170 Ayetel Kürsi okuyup, dileğini Allah'dan isterse, isteği olur.

11- Cuma günü sabah namazından önce, abdestli olarak, tenha bir yerde, kıbleye yönelip, diz üzerine oturup, 313 defa Ayetel Kürsi okuduktan sonra "Ya Rabbel Azim bu ayeti kerime hürmetine 313 ehli bedir ve 313 ashabitalut hürmetine muradımı ihsan buyur" diye dua edenin maksadı gerçekleşir.

12- Zühre saatinde okunursa dostları, arkadaşları arasında ve aile içinde kıymeti artar. Dünya işlerinden istediği olur.

Her türlü şer ve beladan korunmak için

13- Bir kağıda 3 Ayetel Kürsi yazıp, üzerine 1289 defa Ya Allah, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Ali, Ya Azim okunur, sonra muşamba veya naylona sararak üzerinde taşıyan kişinin rızkı ve kısmeti açık olur. Düşman şerrinden ve afetlerden muhafaza olur.

14- Uykuda, rüyasında korkan kişi yattığı zaman Euzu Besmele ile 3 Ayetel Kürsi okuyup, her birinde "vela yeuduhu hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim"i 3 defa tekrar ederek yatarsa korkulu rüyadan kurtulur.

15- Sabah yataktan kalkıp, abdestli bir şekilde 3 defa Ayetel Kürsiyi okuyan kişi, akşama kadar; akşam namazının ardından 3 defa okuyan, sabaha kadar şeytan, cin ve insan şerrinden korunur.

16- 18 defa hergün okunmaya devam edilirse Allah okuyanı tevhid ruhuyla diriltir. Kalbini buna açar, rızkını genişletir. Kıymeti yücelir. Yazıp üzerinde taşıyanı Allah musibet, afet, kaza ve belalardan korur.

17- Şer ve kötülükten korunmak niyetiyle okunur ve "vela yeuduhu hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim" kısmı arka arkaya 70 defa tekrar edilerek okunursa tehlike ve kötülük ortadan kalkar. Aynı okuma şekli cin ve şeytandan korunmak içinde uygulanır.

18- Ayetel Kürsi ev veya iş yerinin kapısının üst kısmına yazılırsa o yere hırsız giremez, o yerin rızkı artar.

18- Ayetel Kürsi yazılıp bir eşya arasına yerleştirilirse o eşya çalınmaz. Zarara uğramaz.

19- 170 defa Merih saatinde okursa her türlü günah ve beladan korunur. insanlar arasında itibarlı olur.

20- Ayetel Kürsi ve Amenerrasulü Süresinin okunduğu eve şeytan girmez.

21- Bu sure bir kaba okunur ve o kabın örttüğünü hiçbir cin ve şeytan açamaz. içindekileri alıp götüremez.

22- Evinden çıkarken okuyan kişinin günahları bağışlanır, şeytanlar ondan uzaklaşır. Cin, şeytan ve insan şerrinden ve korkularından emin olur. Her şeyden muhafaza olunur.

23- Gece ve gündüz 10 defa ihlas ve Ayetel Kürsiyi okumaya devam eden kişi; Allah'ın rızasını kazanır. Şeytandan korunur. Mahşerde peygamberlerle birlikte olur.

24- Okunduğu evden şeytanlar 30 gün kovulmuş olur, 40 günde büyücü ve sihirbaz giremez.

25- Ayetel Kürsiyi 6 defa okuyup 6 yönüne üfler, 7nci defa okuyup içine çeker ve 8inci de okuyup etrafına daire çizerse, kendisini koruyan manevi bir hisar içine alır. (1inci okuyuşta önüne, 2ncide sağına, 3üncüde soluna, 4üncüde arkasına, 5incide yukarı, 6ıncıda aşağı okuyup üfler. 7incide içine çekip yutar.8incide üfleyerek etrafına daire çizer) Böylece kendini tehlikeli yerden, düşmanlarından, musibetten korumuş olur. Bu uygulama yapıldıktan sonra hiç konuşmadan Ayetel Kürsi okuyarak düşman üzerine yürünürse, düşman onu göremez ve zararda veremez.

26- Her namaz sonunda okuyanı eceli gelince Allah bizzat kendi kudret eliyle ruhunu alır ve o kişi şehidlik sevabına nail olur.

27- Surenin okunduğu eve şeytan giremez. Büyücü sokulamaz. Okumaya devam kişi; hem dünyada hemde ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya başlar. Huzura erer. Mevki ve makamı artar.

28- Çok okuyanın anlayışı artar. Düşman şerrinden kurtulur. Allah'ı büyük isimleriyle anmak, zikretmek isteyenler mutlaka okumalıdırlar.

29- İilahi rahmet ve nusret kapılarını açar.Sıkıntılı anlarda Ayetel Kürsi okunursa sıkıntı geçer. Tehlike durumunda okunursa o tehlikeden kurtulunur.

30- Bakara Süresinin ilk 4 ayeti, Ayetel Kürsi, Ayetel Kürsiden sonraki 2 ayeti ve Bakara Süresinin son 5 ayetini okuyanın kendisine ve ailesine şeytan ve kötülük yaklaşamaz.

31- Okumayı alışkanlık eden kendini güven içine alır. Cin, şeytan ve insan zarar veremez.

Herkesin seveceği saygı duyacağı biri olmak için

32- Gece yatarken okuyan kendini güven içine aldığı gibi, ailesini ve komşusunu da koruyup, güven içine alır.

Her farz namazını mütakip okuyan ikinci bir namaza kadar korunmuş olur. Yatarken okuduğunda, 2 melek onu korumakla görevlendirilir.

33- Bu ayeti okumaya ancak peygamberler, sıddıklar ve şehidler devam eder. Kişi okumaya devam ederse, ahlakişehid ve sıddıkların ahlakına ulaşır.

34- Okumaya devam eden kişiye; Allah hayırlı ve faydalı kapılar açar. ilim öğretir. Gizli bilgileri ve tedavi etme yollarını öğretir. Hem Zahiri, hemde Batıni ilim nasip eder.

35- Şehvete düşkün, kötü ahlaklı ve kötü kişiler okur ve okumaya devam ederlerse durumları değişir. Ahlakları düzelir ve en iyi hale yönelmiş olurlar.

36- Okuyanı kötü ahlaktan kurtarır. Kişiyi Allah'a yöneltir.

37- Zuhal saatinde okursa amirler yanında, patronu yanında büyük itibara ve makama erişir.

38- Şems saatinde okunursa büyük mertebe ve derecelere yükselir. Halkın dertleriyle ilgilenecek uygun bir mevkiye gelir

39- Kamer saatinde okursa rızkı genişler, bereketi artar.

40- Akıl ve anlayışın artması niyetiyle, Ayetel Kürsi 50 defa yağmur veya zemzem suyuna okunur ve içilirse bu gerçekleşir.

41- Yemek, buğday, pirinç, arpa gibi şeylere 313 defa okunarak, her okunuşta o şeye üflenirse bereketi artar, o şeyde bereketlilik olur.

42- Hergün okumayı adet haline getiren kişinin Allah geçmiş günahlarını bağışlar. Okuyan hem Tevhid, hemde Tilaveti yerine getirmiş olur. Buda üstün bir zikir olur.

43- Bu sure okunup ve sevabı kabir ehline bağışlanırsa, o kabir nurla dolar, kabir genişler ve ölünün derecesi, mevkisi ve makamı yükselir. Okuyanada büyük sevap verilir.

44- Akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler üzerine okunmaya devam edilirse şifa bulacağı söylenir.

45- Her farz namazının arkasından okuyana Cennetin 8 kapısı birden açılır, dilediğinden içeri girer. Allah, okuyana; şükredenlerin kalblerini, sıddıkların amellerini, Allah'a dost doğru yönelenlerin sevabını verir. ölünce doğruca Cennete girer. Muttakilerin elde edeceği mükafat verilir.

46- Okuyan kişiyi dinlemek üzere melekler gelip o yerde bulunur, saf tutup dururlar. ihlas süresi okunan eve uğradıklarında secdeye kapanırlar. Haşr süresi okunan evde diz üzeri çöküp dururlar.

47- Gece ve gündüz 1000 defa Ayetel Kürsiyi 40 gün okuyana ruhani alem kapısı açılır. Melekler ziyaretine gelir. Tüm sırlara vakıf olmaya başlar. istek ve arzuları gerçekleşir. Resulullah S.A.V. Efendimizi rüyasında görme şerefine erer.

48- Bir kaba 3 defa yazılır ve içine su konulup, hastaya içirilir. içirilirken; falan hastalıktan kurtulup şifa bulmaya niyet ettim denilirse, Allah'ın izniyle hasta şifaya kavuşur.

49- Sara tutan kişiye 21 Ayetel Kürsi okunursa kendine gelir.

50- Bir kağıda 11 defa Ayetel Kürsi; safran, gül suyu, misk karışımı mürekkeple yazılır. üzerinede 101 defa Ayetel Kürsi okunur, öd yada anberle tütsülendikten sonra, bir yerin kapısının üzerine konulursa o haneye; hırsız, düşman girmez,afetlerden korunur. Ticaret haneye aşılırsa o yer hem korunur, hemde bereketi, kazancı artar.

Ayrıca Surenin kendine özel bilinmeyen bilinmeyen bir düzen mevcuttur. Çok konuşulan düzen hakkında bilgi almak için bu videoyu mutlaka izleyin.

AYETEL KÜRSİ OKUYAN KORUNUR MU?

Ayetel kürsi inanılmaz bir koruma kalkanıdır. Bir çok kötü musibetlerden bizi koruyacağı gibi cin ve şeytan üzerinde de çok etkilidir.

Ebu Eyyub-i Ensari’nin (r.a.) hurmalarını sakladığı depoya benzer bir yeri vardı. Gül denilen cinlerden biri sürekli gelip hurmaları oradan alıp kaçardı. Birgün Ebu Eyyub olan biteni Peygamber Efendimize (S.A.V) anlattı. Efendimiz "Git ve cini gördüğün zaman Allah'ın adı ile Rasulüllah'a git de" demesini söyledi.

Ebu Eyyub cini yakalar ama 'cin' yemin edip bir daha gelmeyeceğini söyler ve oradan kaçar.

Efendimiz "Yakaladığın Esiri ne yaptın" diye sorması üzerine, onu yemin ettiği için serbest bıraktım der. Peygamber Efendimiz ise yalan söylemiş yine gelecek der ve cin yine gelir.

Yine gelip yine yakalan cin, yemin ederek birkez daha kurtulur ve Efendimiz cinin yine geleceğini söyler.

3. Defa geldiğinde yine yakalanan cine Ebu Eyyub "Seni artık Rasulüllah'ın yanına götürünceye kadar bırakmam" der ve cin ona sana bir şey hatırlatacağım der.

Evinde Ayetel-Kürsi’yi oku. O zaman ne cin ne de şeytan sana yaklaşamaz der.

Ebu Eyyub Cini salar ve tek başına Peygamber Efendimizin (S.A.V) yanına gidip ona olan biteni anlatır. Efendimiz cinin yalancı olduğu halde bu sefer doğru söylediğini söyler.

AYETEL KÜRSİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Rivayet edilenlere göre Sure için Kuran-ı Kerim’in dörtte biri ve âyetlerin seyyidi olduğu, okunan yerde şeytanın barınamayacağı gibi hadisler mevcuttur.

İçerisinde Allahın sıfatları olarak Muhalefetun lil Havadis, İlim, Basar yer alır.
Allah’ın isimleri olarak ise, Hayy, Kayyum, Aliyy, Azim geçmektedir.

BUNLARIDA OKUYUN !

şeytanın cehennemden insanlara seslenişi

şeytanın cehennemden insanlara seslenişi

şeytanın cehennemden insanlara seslenişi

AYETEL KÜRSİ’DE Kİ MESAJ NEDİR?

Sözlük karşıtı üzerine oturulan Taht, Koltuk gibi anlamlara gelen Kürsi kelimesi, mecazi olarak Güç, Egemenlik, İlim ve Sultanlık gibi anlamları çağrıştırır. Kuran-ı Kerim’de  Allah’ın bir Tahtı, bir Kürsüsü olduğunu, yerin ve göğün bu kürsinin içinde yer aldığını ve ayetin bu özelliği nedeni ile ayetel kürsi diye adlandırıldığı söylenmektedir.

Sure’de Allah’ın yüceliği, sıfatları, O’nun mutlak güç sahibi olduğu, Evrende onun izni ve bilgisi dışında hiç bir şeyin olmayacağı, Yaşanan olayların onun kontrolü dahilinde vuku bulduğu, Allah’ın izni dışında kimsenin kimseye şefaat edemeyeceği hakkında bilgiler verilir..

Kuran-ı Kerim tefsircileri Ayetel kürsi için dört farklı görüş beyan etmişlerdir.

Yeri ve göğü kaplayan koca bir cisim.
. Allah’ın hükümdarlığı, gücü, kudreti ve egemenliği.
. Allah’ın büyüklüğü.
. Allah’ın ilmi

ÂYETEL KÜRSÎ NERELERDE OKUNUR?

Namaz içerisinde sure olarak okunduğu gibi namaz esnasında tesbihten önce de okunur. BKNZ.

Bunların dışında koruyucu gücü olduğundan cin ve şeytan gibi musibetlerden korunmak içinde okunur. Koruyucu etkisini arttırmak için felak, nas, ihlâs ve fatiha sureleri ile birlikte okunması önerilir.

AYET-EL KÜRSİ İLE ALAKALI ÇOK ÖNEMLİ HADİSLER

Peygamber Efendimiz bir hadisinde Cibril’in kendisine gelerek bir ifritin ona tuzak kurmak istediğini ve yatma vaktinde Ayet el kürsi’yi okuyarak uyumasını söyledi.

Bir başka hadisinde ise, Kim farz namazının ardından bu süreyi okursa bir sonraki namaza kadar Allah Teâlâ’nın himayesinde olur.

Yatmadan önce Ayet el kürsi’yi kim okuduysa Allah Teâlâ onun, komşularının ve çevredekilerinin evleri için güvence verir.

AYETEL KÜRSİNİN İÇİNDE OLDUĞU BAKARA SURESİNİN ÖNEMİ NE?

Kuran-kerim’in en uzun süresi olma özelliğini taşır. Medine’de inmiştir. İçerisinde Ayetel Kürsi ve Amenerrasulü gibi bölümlerin geçmesinden ötürü faziletleri hakkında bir çok hadis bulunmaktadır.

Efendimizin bazı hadislerinde Bakara Süresini terk etmenin insanlık için pişmanlığa yol açacağını, sürekli okumanın ise bereket olduğunu söylemiştir. Bu nedenle bakara süresi çok önemlidir.

Rivayet edilen başka bir hadisinde ise, Bakara suresi okunan evde şeytanın duramayacağı buyurulmuştur.

Hadisi Şerif : "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır"

Paylaşıp herkesin okumasını sağlayın.

 

 

27.12.2018

avatar

Edvin

Selamin aleykum nnAkşamları uyamıyorum! Şeytan içime girdi hep kötü şeyler aklımdan geçiyor korkuyorum!!! Allahım bana yardım et borçlara girdim çok pismanım!!! Bana ne oluyor lütfen yardım edin allah yardım etsin AMİN Ben böyle biri değildim neden boyle oldum? Korkuyorum :(

26.12.2018

avatar

Olya

En guzel dua

03.11.2018

avatar

Oku Yaradan Rabbinin

Okuu

31.10.2018

avatar

Yağmur :)

Benim ödevim var ezberlemek lazım ama iyi ki bu dua ALLAH'ım Gülnihal Hoca'mdan razı olsun. Sayesinde faziletlerini gördüm. Onları uygulayacağım. Hem sevap kazanırım hem de evde sıkılmam. Ona Ayet el'Kürsi yi okuyacağım.

13.10.2018

avatar

guler

her gun 7 kere okudum ve sonunda ezberledim

05.10.2018

avatar

filiz

Allahin selamı rahmeti bereketi olsun.Allah için lütfen ben ve ailem ve kizkardeslerim için çok yardım dualar ediniz.Allahim yardım et.Amin

27.09.2018

avatar

Berrak

Ben zor olduğunu düşünmüyorum ve severek okuyorum yürekten isterseniz 40 veya 50 defa okuyun yeter ezberlersiniz

10.09.2018

avatar

Behiye

Hiçde zor değil kalpten inanıp sakin kafayla okuyunca insanın beynine değil kalbine işliyo zaten ben son mısrasına kadar ezberlrdim darısı başınıza yeter ki kalpten isteyin Allah yardım eder .

04.09.2018

avatar

Talip

Öğrenmek istediğiniz dua yi bı kağıda yazip her namazdan sonra bakarak olursanız bı sure sonra ezberlemis olursunuz inşallah ezberlersiniz

03.09.2018

avatar

ozan

bence kolay

25.08.2018

avatar

HALİL İBRAHİM ÖZKAN

Arkadaşlar, mealine bakarak öğrenmeye çalışırsanız hem kolay olur, hem mealini öğrenmiş olursunuz. Ayetel kürsi'deki inanılmaz düzen videosundan istifadeye çalışınız. Allah kolaylık versin.

23.07.2018

avatar

Çağan

Hayatımda gördüğüm en zor dua

15.07.2018

avatar

Nisa

Kolay

14.07.2018

avatar

Emine

Vallahi 20 olmuştur belki daha az yada daha fazla olmuştur ezberliyemedim sinir oldum çok zor ve uzun

08.07.2018

avatar

SULTAN

ÇOK ZOR

07.07.2018

avatar

Çağatay

ALLAHIM rabbim sen ne kadar yücesin bizi senin yolundan Efendimiz (S.A.V) yolundan ayırma rabbim.

05.07.2018

avatar

filiz

ALLAH İN SELAM RAHMET BEREKET ÜZERİMİZE OLSUN ALLAH İÇİN ÇOK YARDIM DUA

30.06.2018

avatar

Murad

-Bana İstanbul da arkadaşımdan telefon geldi dediki "Gel bir arkadaşım var onun evine" gitmedim içimden bir ses doğdu...Sabah arkadaşımla görüşünce "İyiki gelmemişin o adam benim telefonumu çaldı" dedi.. 1-2 gün sonra diğer Arkadaşım bana o gün "AYET-EL KÜRSÜ" okuduğunu söyledi... Beni koruduğunu anladım...Gerçekten arkadaşlar haşa "ALLAHA" "KURANA" "PEYGAMBERE" "HADİSE" inanmayan kafirdir...!

08.06.2018

avatar

Ege

Çok zor değill

08.06.2018

avatar

alev

ben bu duayı iki yıl önce ezberlmeye çalıştım ezberleyemedim . şuan oruçluyum ve iş yerindeyim .Dua ederken arkadaşım Ayet'l Kürsi de oku dedi . ezbere bilmiyordum burdan okudum. Sonra dedim ki ezberlicem. Defalarca okudum bi saat boyunca ve çok şükür ezberledim. Allah'a bin Şükür olsun ve Sonrada 3 kere okuyup sevabını canım Abimin ruhuna hediye ettim . Ölenler için okuduğumuzda onlar kabri genişleyip nur doluyomuş.


Soru Sorun

313 Ayetel Kürsi Fazileti

Efendimiz (SAV) buyurdu ki; “Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Ba ...

Ayetel Kürsi Hangi Surede Geçer

Ayetel Kürsi, Kuran’ı Kerim’in ikinci suresi olan Bakara Sur ...

Ayetel Kürsi Namazda Okunur mu

Ayetel Kürsi namazda okunabilir. Namaza başlanıldığında ilk olarak besme ...

Ayetel Kürsi Hakkında Hadisi Şerifler

HZ Muhammet (SAV) bir hadiste şöyle buyurmuştur; ‘Cibril bana geld ...

Sübhaneke duası türkçe okunuşu anlamı faziletleri

Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârakesmuk ve teâ ...

Ettehiyyatü duası türkçe okunuşu anlamı faziletleri

Kuran-ı Kerim’de geçmediği için Ayet olarak anılmayan Ett ...

Rabbena Atina Duaları Rabbenağfirli

Peygamber Efendimizin sık sık okuduğu Rabbena atina duası Bakara suresinin 20 ...

İhlas Suresi ve Anlamı Türkçe Okunuşu Faziletleri

Bismillahirrahmanirrahim Kul hüvellâhü ehad Allâ ...

Fatiha suresi türkçe ve arapça okunuşu anlamı faziletleri

Fatiha suresi’ni okumayanın namazı olmaz.. Peygamber Efendimiz (S. ...

Amenerrasulü Duası Okunuşu

Bakara suresinin 285. ve 286. Ayetinde yer alan Amenerrasulü d ...

Duha Suresi

Ve’d-Duhâ sûresi olarakta anılan ve Kuşluk vakti anlamını t ...

Felak Nas Suresi

Felak nas sureleri için Efendimiz (S.A.V) bir hadisinde ‘Bu gece ...

Kunut Duaları okunuşu ve anlamı

Okunuş yeri Yatsı namazı olan kunut duaları Hanefi mezhebine göre Vitir ...

Allahümme salli allahümme Barik duaları okunuşu ve anlamı

Namaz kıldığımız sırada tahiyyat oturuluşunda Ettehiyyatü duasından sonr ...

Büyü nasıl bozulur 10 adımda büyü belirtileri

''İblis Ey Rabbim! Öyle ise, (varlıkların) tekrar dirileceği g&u ...

Cinlerin insanlara musallat olmasının 16 sebebi

Kim, Rahmân’ın Zikri’ni görmezlikten gelirse, biz onun ...

Vakıa Suresini 14 defa okuyan zengin olur

Peygemaber Efendimiz Buyurdu ki; Vakıa suresini geceleyin okuyana asla fakirl ...

Kıyamet günü ve Azrail Aleyhisselamın Ölümü

Azrail Aleyhisselam’ın Allah Teala ile konuşması ve Yüce Allah&rsq ...

Şeytanın cehennemden insanlara seslenişi

Kıyamet gününe kadar insanoğlunu Allah’a karşı inanmaktan men ...

Cennete girecek ilk kadın

Hz. Fatıma bir gün Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam"a: " ...

Çocuk cinsiyeti belirlemek caiz midir

Doğum öncesi çocuk cinsiyeti belirlemeyi mümkün kılan b ...

Mastürbasyon yapmak günah mı

İnsanın kendisini eşine, karısına, kocacısına yani helaline ihtiyaç du ...